Pracą Żłobka kieruje dyrektor mgr Ewa Szkołut, natomiast bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje pięć wykwalifikowanych opiekunek, dwie pielęgniarki oraz pomoc opiekuna. 

•    mgr Ewa Szkołut – dyrektor żłobka, opiekunka
•    mgr Agnieszka Sobczyk – opiekunka grupy „Ciompelki”
•    mgr Ewelina Szewczyk – opiekunka grupy „Ciompelki”
•    mgr Monika Matoń – opiekunka grupy „Szmaterloczki”
•    Beata Dombek – opiekunka grupy „Szmaterloczki”
•    Joanna Drozd – pielęgniarka
•    Małgorzata Chwalczyk – pielęgniarka
•    Beata Cabała – pomoc opiekuna