Kierownictwo Spółki

Prezes Zarządu
Roman Kruk
Dyrektor Zespołu Księgowości, Główna Księgowa
Ilona Polonek
Dyrektor Zespołu Kadr i Płac
Iwona Włodarz
Dyrektor Zespołu Szkoleń
Krzysztof Dudziak
40-467 Katowice
ul. Karolinki 1

Sekretariat

32 420 40 83
32 420 40 01

Kancelaria

32 420 41 00
32 420 41 01
kancelaria@scuw.pl

Informacja

32 420 40 22

Książka teleadresowa

Dział Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju

32 420 4338, marketing@scuw.pl

Dział Administracyjny

32 420 4154

Dział Organizacyjno – Prawny

32 420 4180

Dział Informatyczny

32 420 4303

Dział Controllingu i Finansów

32 420 4038

Dział Analiz i Strategii Szkoleń

32 420 4036

Dział Realizacji Szkoleń

32 420 4396

Dział Kadr

32 420 4434

Dział Księgowości

32 420 4142

Dział Płac

32 420 4397

Dział Psychologii Pracy i interwencji Kryzysowej

32 420 4479

Dział Roszczeń

32 420 4319

Dział Rozliczeń Podatkowych

32 420 4054

Dział Obsługi Zobowiązań

32 420 4011

Dział Środków Trwałych

32 420 4065

Dział Obsługi Bankowej

32 420 4186

Dział Obsługi Należności

32 420 4157

Dział Obsługi Socjalnej

32 420 4314

Dział Ubezpieczeń ZUS

32 420 4426

Dział Centralnego Archiwum

32 420 4120

Dział BHP

32 420 4150

Ośrodek Szkolenia nr 1

41-408 Mysłowice
Ul. Piastów Śląskich
osrodek1@scuw.pl
32 420 42 50
32 420 42 53
32 420 42 59

Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa

 (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Niepubliczne Technikum), Szkoła Policealna Opiekun Medyczny, Studium Policealne Opiekun Osób Starszych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

40-423 Katowice
ul. Krawczyka 1
szkola@scuw.pl
Anna Ciemięga
32 420 4036

Pracownia Badań Psychologicznych

40-467 Katowice
ul. Karolinki 1, pokój nr 1
badaniapsychologiczne@scuw.pl
32 420 44 46

Szkoła Policealna: opiekun osób starszych i opiekun medyczny

41-408 Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
szkola@scuw.pl
66 909 65 23
32 420 40 36