6.00 – 8.30
Przyjmowanie dzieci
8.30 – 9.00
Przygotowanie do śniadania
9.00 – 9.30
Śniadanie
9.30 – 10.30
Zajęcia dodatkowe oraz ogólnorozwojowe
10.30 - 11.30
Swobodna działalność dzieci, przebywanie na świeżym powietrzu
11.30 – 12.00
Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
12.00 – 12.30
Obiad
12.30 – 14.15
Pora snu lub wypoczynku dzieci
14.15 – 14.30
Wybudzanie dzieci, zabiegi higieniczne
14.30 – 15.00
Podwieczorek
15.00 – 17.00
Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

Plan dnia najmłodszych dzieci dostosowany jest do indywidualnych potrzeb maluchów.