Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest oferowanie skutecznych, efektywnych i spełniających wymagania Klienta usług z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz badań psychologicznych o najwyższej jakości.

Nasza wizja

Zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów

Nasze wartości

  • skuteczność i efektywność usług - najważniejszy jest rezultat
  • kompetencja - fachowość, profesjonalizm, znajomość tematu
  • innowacyjność - inicjatywa, rozwój, kreatywność, inteligencja

Cel strategiczny

Dbaj o jakość przez zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz wymagań

Cel realizujemy poprzez

  • stałe podnoszenie poziomu kształcenia
  • rozwijanie jakości i asortymentu usług
  • wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów przez dokładne rozpoznanie Ich potrzeb i wymagań
  • doskonalenie relacji z Klientem przez indywidualną obsługę zamówień i partnerskie kontakty
  • konkurencyjność cenową i terminową.

Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka Jakości jest znana, zrozumiała, wdrożona i przestrzegana na wszystkich szczeblach organizacji.

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wiąże się z zaspokojeniem oczekiwań Klientów oraz ambicji jej najwyższego kierownictwa i pracowników.

Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Roman Kruk
Katowice, dnia 02 listopada 2016r.

Pliki do pobrania: