Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2019r.
Wartość dofinansowania: 892 166,59 zł
Grupa docelowa: absolwenci techników o kierunku mechanicznym oraz studenci studiów niestacjonarnych i absolwenci uczelni technicznych w wieku do 29 lat pozostający bez pracy, mieszkający w woj. śląskim.
Formy wsparcia w projekcie:
Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w dynamicznie rozwijających się firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Uczestnikom projektu przysługiwać  będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
Kontakt w sprawie projektu: 32 420 4036, a.ciemiega@scuw.pl

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z PROJEKTU „TOP KONSTRUKTOR”
NR: WND-POWR.01.02.01-24-0017/16

LP
TERMIN SZKOLENIA
RODZAJ SZKOLENIA
ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH
1
23.10 - 27.10.2017r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
30.10 - 06.11.2017r.
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
2
11.12 - 15.12.2017r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
18.12-22.12.2017r.
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
3
15.01-19.01.2018r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
22.01-26.01.2018r.
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
4
19.02-23.02.2018r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
26.02-02.03.2018r
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
5
16.04-20.04.2018r
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
23.04-27.04.2018r
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
6
11.06-15.06.2018r
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
18.0-22.06.2018r.
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
7
27.08-31.08.2017
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
03.09-07.09.2018r
CATIA  v.5 Advanced 
40jl. po 8jl. na dzień/5dni

 

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  "TOP KONSTRUKTOR"
NR  POWR. 01.02.01-24-0017/16-00 W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017R.

LP.
UCZESTNIK
TERMIN
I SPOTKANIA
GODZINA
TERMIN 
II SPOTKANIA
GODZINA
1.
I
2017-10-16
15.00
2017-10-19
9.00
2.
II
2017-10-17
15.00
2017-10-19
15.00
3.
III
2017-10-19
12.30
2017-10-20
12.30
4.
IV
2017-10-16
12.30
2017-10-18
12.30
5.
V
2017-10-18
15.00
2017-10-20
13.00
6.
VI
2017-10-17
12.45
2017-10-19
11.00

 

HARMONOGRAM DZIENNY
I KONSULTACJA
II KONSULTACJA
III KONSULTACJA
IV  KONSULTACJA
2017-10-16
12.30
15.00
 
 
2017-10-17
12.45
15.00
 
 
2017-10-18
12.30
15.00
 
 
2017-10-19
9.00
11.00
12.30
15.00
2017-10-20
12.30
13.00
 
 
 

 

Pliki do pobrania: