Cel 

Kurs ma na celu wyposażenie uczestnika w umiejętności niezbędne do zawodu spawacza.

TUTAJ pobierzesz szczegółowy cennik wszystkich rodzajów kursów spawalniczych organizowanych przez nas.

Warunki przyjęcia 

1. Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MIG-131 mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs pawania blach spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, lub
 • ukończyli podstawowy kurs spawania metodą MIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

 

2. Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG-135 mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs spawnaia blach spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, lub
 • ukończyli podstawowy kurs spawania metodą MAG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce w roku 2007

Na kurs spawania rur spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG, lub
 • ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą MAG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

 

3. Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi TIG-141 mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs spawnaia blach spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, lub
 • ukończyli podstawowy kurs spawania metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce w roku 2007

Na kurs spawania rur spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG, lub
 • ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

 

4. Na kurs spawania blach i rur - spoiny pachwinowe MMA-111 mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs spawnaia blach - spoiny czołowe mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe, lub
 • ukończyli podstawowy kurs spawania elektrodami otulonymi, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce w roku 2007

Na kurs spawania rur - spoiny czołowe mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe, lub
 • ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach elektrodami otulonymi, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

5. Na kurs spawania gazowego 311 blach - spoiny pachwinowe mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs spawania rur mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

 • ukończyli kurs spawania gazowego blach, lub
 • ukończyli podstawowy kurs spawania gazowego, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

Program 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty kursu spawania metodami:

1) MIG - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (131)
2) MAG - spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych (135)
3) TIG - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)
4) MMA - spawanie elektrodą otuloną (111)
5) spawanie gazowe (311)

 • kurs odbywa się w Mysłowicach-Wesoła przy ulicy Piastów Śląskich obok KWK "Mysłowice-Wesoła".
 • każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym.
 • posiadamy szafki do przechowania rzeczy osobistych, prysznice oraz miejsce parkingowe
 • w cenie kursu zapewniamy: przyłbice, rękawice, okulary
 • uczestnik kursu powinien posiadać własną koszulą flanelową, spodniami i butami roboczymi

Na wszelkie pytania udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu.

Posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:

 

CENNIK WSZYSTKICH KURSÓW

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1500 PLN

Najbliższe terminy

26.06 - 07.08.2017r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Ośrodek nr 1
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice

Formularz zgłoszeniowy