Cel 

Celem kursu jest doskonalenie zawodowych kasjerów oraz nabycie zdolności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik posiadał będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kasjera.

2. Czas trwania

Kurs odbędzie się w formie warsztatowej, obejmować będzie 8 godzin lekcyjnych,
przy zastosowaniu następujących metod:

 • wykład,
 • praca indywidualna,
 • praca w zespołach.

Program 

Program ramowy

 

    I. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych.  

 •  cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych,
 •  techniki druku banknotów,
 •  stosowane środki zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów,
 •  monety i ich cechy.

    II. Techniki fałszerskie.

 •  metody fałszowania banknotów,
 •  metody fałszowania monet. 

    III. Specjalne rozwiązania graficzne.

 •  mikrodruki,
 •  efekt kątowy,
 •  znak optyczny,
 •  kompozycja szaty.

     IV. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych.

 •  tryb postępowania w przypadków ujawnienia fałszerstw znaków pieniężnych,
 •  zasady wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

     V. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne.

 •  rozpoznawanie autentyczności banknotów przy pomocy:
 •  lup,
 •  lampy ultrafioletowej,
 •  plansz,
 •  badań organoleptycznych
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Pliki do pobrania:

Cena

180 PLN

Czas trwania

8 godzin (1) dni

Najbliższe terminy

14.07 - 14.07.2017r.
18.08 - 18.08.2017r.
15.09 - 15.09.2017r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Ośrodek nr 1
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice

Formularz zgłoszeniowy