W styczniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp.  z o.o. rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2017r.- 31.05.2018r.                                                                    

Wartość projektu: 981 077,36 zł.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ