Co zrobić żeby otrzymać dofinansowanie ? Zobacz tutaj

Pracodawca najlepiej wie jak ważne jest to, aby jego kadra pracownicza była wysoko wykwalifikowana.

Już teraz każdy pracodawca zarządzający mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem może sięgnąć po środku unijne niezbędne do rozwoju kompetencji swoich pracowników.
Wystarczy, że zgłosi się z wnioskiem do Operatora dysponującego środkami unijnymi.

Pamiętaj - Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. udziela pomocy we wszelkich formalnościach związanych ze staraniem się o środki unijne.

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami:

tel.: 32 420 4338
dofinansowania@scuw.pl

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może skorzystać z naszego bogatego doświadczenia szkoleniowego. Wystarszy wejść na nasz PROFIL w Bazie Usług Rozwojowych i wyszukać odpowiednie dla przedsiębiorcy szkolenie z możliwością dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy warunki dofinansowania:

  • Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

  • Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika - umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

  • Na co?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych - szkoleniowe i doradcze - poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa, np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. WARUNEK - usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

  • Jaki % dofinansowania?

80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80%

  • Co to jest usługa rozwojowa?

1. usługi szkoleniowe - szkolenia, kursy, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe
2. usługi doradcze - doradztwo, coaching, mentoring.

  • Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Jawny rejestr prowadzony na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Zawiera informacje na temat firm świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty. Tu przedsiębiorca wybiera usługę rozwojową, z której chciałby skorzystać. Korzystanie z bazy jest darmowe.

Pozwól sobie pomóc w zdobyciu środków na własny rozwój i skontaktuj się z nami! Powodzenia!