Pielęgniarka/pielęgniarz sprawująca/y opiekę medyczną nad dziećmi do lat 3

Przedmiotem postępowania rekrutacyjnego jest wyłonienie spośród Kandydatów osób, z którymi zostanie zawarta umowa cywilno-prawna lub umowa o współpracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza sprawującej/ego opiekę medyczną nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym żłobku, którego lokalizacja mieścić się będzie w Katowicach (40-423) przy ulicy Bernarda Krawczyka 1.

Wymaga się aby Kandydat:

a) dawał rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

b) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została wobec niego zawieszona ani ograniczona,

c) wypełniał obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożonym a podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

e) posiadał wysokie umiejętności komunikacyjne,

f) łatwo nawiązywał kontakty,

g) posiadał umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi,

h) rzetelnie oraz sumiennie wykonywał obowiązki,

i) był odpowiedzialny, punktualny, cierpliwy, samodzielny i kreatywny.

j) wykonał badania sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadał książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (można wyrobić przed rozpoczęciem pracy).

 

Od Kandydatów  przystępujących do Konkursu wymagamy posiadania następujących kwalifikacji :

a) pielęgniarki/pielęgniarza

b) co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy pielęgniarki/pielęgniarza

 

Do zakresu zadań pielęgniarki/pielęgniarza należeć będzie:

· odpowiedzialność   za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka, 

· prowadzenie pomiarów ciężaru ciała, wzrostu, czystości, obserwacje postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia),

· nadzór nad stanem  higienicznym dzieci oraz nadzór nad kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych

· kontaktowanie  się z rodzicami w przypadku zachorowania dziecka

· nadzór nad wydawaniem posiłków i zwracaniem uwagi  na prawidłowe i  zróżnicowane żywienie, szczególnie niemowląt i dzieci będących na dietach eliminacyjnych oraz nadzór  nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci

· prowadzenie  apteczki żłobka,

· prowadzenie obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami obowiązującymi w żłobku

· odpowiedzialność  za aktualizację książeczek zdrowia pracowników oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do badań profilaktycznych,

· udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

· współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji, żywienia i wychowania dzieci w domu i żłobku,

· prowadzenie  edukacji zdrowotnej rodziców i personelu poprzez szkolenia wewnątrzzakładowe

· czuwanie nad zasadami reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, wdrażając profilaktykę zakażeń wewnątrzzakładowych.

Prosimy o przesłanie swojego CV z dopiskiem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: e.batko@scuw.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: 32 420 4323
 

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

PRACOWNIK FIZYCZNY

„Śląskie Centrum Usług Wspólnych” Sp. z o.o., dla swojego klienta, stabilnej firmy z branży górniczej,

poszukuje kandydata na stanowisko:

PRACOWNIK FIZYCZNY

Miejsce pracy: Łabiszyn, region: kujawsko-pomorskie

Zadania na stanowisku:

 • załadunek i rozładunek węgla
 • obsługa magazynu, wydawanie towaru
 • obsługa wózka widłowego przy załadunku i rozładunku węgla
 • rozwożenie węgla do Klientów

Wymagania:

 • uprawnienia na kierowcę samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony
 • uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej
 • mile widziane uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych
 • gotowość do podjęcia pracy od zaraz

Oferujemy:

 • pracę w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
 • stabilne zatrudnienie

Kontakt: 32 420 44 46

Opiekunka w żłobku

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach poszukuje opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonym żłobku zlokalizowanym w Katowicach ul. Bernarda Krawczyka 1.

Zapraszamy do przesyłania CV wszystkie osoby z wykształceniem kierunkowym, oraz z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Wymagania:

- kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, lub

- co najmniej średnie wykształcenie

- oraz:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego).

 

Ponadto każda osoba:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Prosimy o przesłanie swojego CV z dopiskiem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: a.ciemiega@scuw.pl

Instruktor praktycznej nauki spawania

Poszukujemy instruktora, z którym nawiążemy stałą współpracę w zakresie praktycznego szkolenia uczestników kursu spawania- kat. podstawowe w metodach:

 

MIG - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (131)

MAG - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (135)

TIG - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)

MMA - spawanie elektrodą otuloną (111)

 

Ośrodek Szkolenia znajduje się w Mysłowicach-Wesoła przy ulicy Piastów Śląskich obok KWK "Mysłowice-Wesoła".

Zgłoszenia, CV prosimy wysłać na adres:  ośrodek1@scuw.pl

Tel. 32 420 44 81

ELEKTROMONTER

„Śląskie Centrum Usług Wspólnych” Sp. z o.o. poszukuje dla swojego klienta, stabilnej firmy z branży górniczej, kandydata na stanowisko: elektromonter

Miejsce pracy: Katowice

Nr ref. 1/7/2016

Wymagania:

 • wymagane wykształcenie elektryczne
 • uprawnienia elektryczne powyżej 1kV
 • preferowane doświadczenie w branży górniczej

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac  w utrzymaniu ruchu maszyn

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres: praca@scuw.pl

W temacie wiadomości proszę wpisać numer referencyjny stanowiska.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm."

Niniejsza klauzula jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Gwarantujemy pełną poufność nadesłanych zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

INSTRUKTOR / SZKOLENIOWIEC / NAUCZYCIEL / TRENER do prowadzenia kursów spawalnictwa

INSTRUKTOR / SZKOLENIOWIEC / NAUCZYCIEL / TRENER do prowadzenia kursów
spawalnictwa - poszukiwani trenerzy praktyczni oraz teoretyczni do prowadzenia szkoleń z zakresu
spawania metodami:

TIG-141
MIG-131
MAG-135
MMA-111

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Przekazywanie informacji zwrotnych o wynikach w nauczaniu
• Prowadzenie szkoleń
• Prowadzenie dziennika zajęć

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• umowę o dzieło/ zlecenie
• długofalową współpracę
• pracę w stabilnej i nowoczesnej firmie

Wymagania:
• minimum wykształcenie średnie (mile widziane wyższe inżynierskie)
• posiadanie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego zgodnego z tematyką kursu oraz
wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń za zakresu spawalnictwa
• mile widziane przygotowanie pedagogiczne lub kurs trenerski (możliwość uzyskania uprawnień
pedagogicznych)
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
• rozwinięta umiejętność komunikacji
• skuteczność w przekazywaniu wiedzy

Miejsce pracy: Mysłowice-Wesoła

Prosimy o wysłanie CV z dopisaną następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz.
883).”

Instruktor do prowadzenia zajęć praktycznych

Opis stanowiska:
Prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie:

 •     obsługi koparko-ładowarki
 •     obsługi spycharki
 •     obsługi ładowarki
 •     montażu rusztowań

Wymagania:

 •    wykształcenie: średnie technicznie
 •    uprawnienia operatora, montażysty najwyższej klasy przewidzianych dla danej specjalności

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: osrodek1@scuw.pl lub kontakt pod numerem: 601 504 298

Wykładowca do prowadzenia zajęć teoretycznych

Opis stanowiska:
Prowadzenie zajęć teoretycznych w zakresie:

 •     obsługi koparko-ładowarki
 •     obsługi spycharki
 •     obsługi ładowarki
 •     montażu rusztowań

Wymagania:

 •    wykształcenie: średnie techniczne,
 •    uprawnienia operatora, montażysty najwyższej klasy przewidzianych dla danej specjalności

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: osrodek1@scuw.pl lub kontakt pod numerem: 601 504 298

Nauczycieli, wykładowców i instruktorów innych przedmiotów zawodowych

Poszukujemy wykładowców - specjalistów z doświadczeniem w następujących zawodach:

 •     brukarz
 •     tynkarz
 •     malarz

oraz:

 • inżynierów mechaników
 • instruktorów  - konserwator wózków jezdniowych
 • instruktorów - konserwator suwnic
 • specjalistów - wykładowców w zakresie kosztorysowania robót budowlanych
 • trenerów przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych oraz komunikacji interpersonalnej
 • pielęgniarek
 • instruktorów magazynierów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: osrodek1@scuw.pl  lub kontakt pod numerem: 601 504 298