Kierownictwo Spółki

Prezes Zarządu
Iwona Włodarz
Główna Księgowa
Ilona Polonek
40-467 Katowice
ul. Karolinki 1

Sekretariat

32 420 40 83
32 420 40 01

Kancelaria

32 420 41 00
32 420 41 01

Informacja

32 420 40 22

Książka teleadresowa

Zespoł Administracji i Rozwoju

32 420 4004

Pracownia Badań Psychologicznych

32 420 4479

Dział Programów, Analiz i Projektów

32 420 4036

Centralne Archiwum

32 420 4120

Zespół Kadr

32 420 4434

Zespół Wynagrodzeń

32 420 4426

Roszczenia

32 420 4319

Obsługa Socjalna

32 420 4314

Ubezpieczenia ZUS

32 420 4426

Szkolenia - lokalizacja Mysłowice

32 420 4250

Szkolenia - lokalizacja Piast

32 420 4051

Szkolenia - lokalizacja ROW

32 420 4251

Szkolenia - lokalizacja Ziemowit

32 420 4053

Szkolenia - lokalizacja Zabrze

32 420 40 55

Dział Organizacyjno - Prawny

32 420 4180

Dział Umów i Obsługi Własnej

32 420 4155

Dział Informatyki

32 420 4303

Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa

 (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Niepubliczne Technikum), Szkoła Policealna Opiekun Medyczny, Studium Policealne Opiekun Osób Starszych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

40-467 Katowice
ul. Karolinki 1
szkola@scuw.pl
Anna Ciemięga
32 420 4036

Pracownia Badań Psychologicznych

40-467 Katowice
ul. Karolinki 1
badaniapsychologiczne@scuw.pl
32 420 44 46

Szkoła Policealna: opiekun osób starszych i opiekun medyczny

41-408 Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
szkola@scuw.pl
66 909 65 23
32 420 40 36

Lokalizacja Mysłowice

41-408 Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
myslowice@scuw.pl
32 420 42 50
32 420 42 53

Lokalizacja Piast

43–155 Bieruń
ul. Granitowa 132
piast@scuw.pl
32 420 4051
32 420 4052

Lokalizacja ROW

44–253 Rybnik
ul. Jastrzębska 12
row@scuw.pl
32 420 4251
32 420 4252

Lokalizacja Ziemowit

43–143 Lędziny
ul. Pokoju 4
ziemowit@scuw.pl
32 420 4053
32 420 4054

Lokalizacja Zabrze

41-806 Zabrze
ul. Józefa Lompy 11
zabrze@scuw.pl
32 420 40 55