Usługi psychologiczne

Pracownia Badań Psychologicznych Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. świadczy usługi pomocy psychologicznej w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A.