Pracownia Badań Psychologicznych Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. koordynuje i wykonuje szereg działań na rzecz PGG S.A.

Zakres ten obejmuje:

 • badania psychologiczne,
 • wsparcie psychologiczne i interwencyjne, w tym całodobowe dyżury telefoniczne,
 • prowadzenie projektów doradczo-szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w PGG S.A.
 • działania związane z adaptacją zawodową pracowników na różnych szczeblach ich rozwoju kariery.

W ramach prowadzonych działań, psycholodzy wspierają służby kopalniane w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań załogi i podnoszenia świadomości psychologicznej pracowników.

Aktualnie Pracownia prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją usług psychologicznych dla czternastu zakładów górniczych PGG S.A. Psycholodzy współpracujący ze Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. to specjaliści z szerokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi oraz ugruntowanym doświadczeniem zawodowym w pracy z załogą górniczą. 

Koordynujemy i wykonujemy profilaktyczne badania psychologiczne:

 • stanowiskowe,
 • specjalistyczne,
 • psychologiczno-psychiatryczne,
 • z zakresu medycyny pracy,
 • kierowców.

W ramach wsparcia psychologicznego prowadzimy konsultacje i interwencje kryzysowe:

 • dla osób, które uległy wypadkom w pracy, ich rodzinom oraz świadkom,
 • dla pracowników doświadczających różnego typu kryzysów,
 • dla osób dotkniętych kryzysem, wskutek wypadku masowego.

 

Inne usługi dedykowane pracownikom PGG S.A.:

 • realizacja projektów podnoszących kompetencje pracownicze i menadżerskie kadry kierowniczej,
 • prowadzenie konsultacji  z pracownikami nowoprzyjętymi i pracownikami, którzy otrzymali awans zawodowy,
 • udział w komisjach potwierdzających kwalifikacje dozoru.