Projekt skierowany jest do 22 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy (biernych zawodowo, bezrobotnych nie zarejestrowanych w urzędzie pracy) nieuczących się w trybie stacjonarnym oraz nie kształcących się zgodnie z definicją młodzieży NEET, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, które zamieszkują woj. śląskie. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie kursu spawacza MAG (podstawowy  i ponadpodstawowy), indywidualnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz 3-miesięcznego stażu zawodowego.  Uczestnicy szkoleń oraz staży otrzymywać będą stypendium szkoleniowe oraz  stażowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r.- 31.12.2020 r.

Miejsce realizacji projektu: Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice, ul. Piastów Śląskich, 41-400 Mysłowice

Kontakt:

Biuro projektu: Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

tel.: 32 420 43 23, 32 420 40 36, 32 420 44 81

e-mail: spawacz@scuw.pl

 

Pliki do pobrania: