Plan nauczania: 

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 1. Język polski
 2. Język obcy nowożytny
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Podstawy przedsiębiorczości
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka

 

Wymagane dokumenty: 

 •     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 8 klas lub gimnazjum
 •     Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwskazań do nauki)
 •     Wpisowe 250 zł (w dalszym etapie nauka bezpłatna)
 •     Wypełniony kwestionariusz osobowy

Pliki do pobrania: 

Cena: 

250.00 PLN
Jednorazowa

Czas trwania: 

Cztery lata (osiem semestrów)
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.

Kontakt: 

669096523