Plan nauczania: 

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. (K2)

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończą już kurs M.11. i uzyskają tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej

1. Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

2. Kurs trwa zaledwie 7 MIESIĄCY. Zajęcia weekendowe

3. Czesne wynosi 200 zł miesięcznie . Całość opłaty 1400 zł.

1400 ZŁ ZWRACAMY W PRZYPADKU POZYTYWNIE ZDANEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO

 

Trwa rekrutacja!

Rozpoczęcie nauki od września 2018!

Wymagane dokumenty: 

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończą już kurs M.11. i uzyskają tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej.

Perspektywy zatrudnienia: 

Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

Cena: 

200.00 PLN
Opłata miesięczna. Całość zwrotna po zdaniu egzaminu.

Czas trwania: 

7 miesięcy
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

 Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

Kontakt: 

324204036
669096523