Cel 

Celem kursu podstawowego jest  kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania instalacji systemów fotowoltaicznych oraz do egzaminu przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Celem kursu przypominającego jest aktualizacja wiedzy szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczącego wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz nauki umiejętności praktycznych z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.

Program 

Program kursu opracowano na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Energii Dz.U. z dnia 09.05.2017r. poz. 1034.

Program kursu jest jednocześnie programem kursu podstawowego jak i przypominającego.

Kurs trwa trzy dni, dwa z nich to zajęcia teoretyczne, a dzień trzeci poświęcony jest na zajęcia praktyczne.

Dla każdego uczestnika badania psychologiczne (wysokościowe) GRATIS!

 

 

Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy.
Dzwoń: 32 420 4253, 32 420 4250

 

Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych:

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1050 PLN

Czas trwania

(3) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice