Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Warunki przyjęcia 

 • ukończone 18 lat,
 • aktualna książeczka zdrowia.

Program 

 • Rola i zadania opiekuna osób starszych i schorowanych
 • Etyka w zawodzie opiekuna
 • Bio-psycho-społeczne aspekty funkcjonowania osób starszych
 • Problem wielochorobowości i specyfika przebiegu schorzeń u pacjentów w podeszłym wieku
 • Higiena i zabiegi pielęgnacyjne osób starszych i przewlekle chorych
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej 
 • Zasady prawidłowego żywienia osób starszych i chorych
 • Organizacja czasu wolnego osób starszych
 • Wsparcie i pomoc dla umierającego i rodziny
 • Opieka nad osobą niepełnosprawną
 • Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Praktyka szpitalna                                                           
   

Czas trwania kursu to sto godzin. W programie przewidziano 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktyki szpitalnej.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

650 PLN

Czas trwania

100 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice