Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach lub klubach dziecięcych w charakterze opiekunów.

Zakres programowy obejmuje 280 godzin szkolenia w tym 80 godzin zajęć praktycznych w naszym żłobku "Mały Szkrab" lub w Klubie Aktywnego Malucha "Guziczek" .

Warunki przyjęcia 

Uczestnikami mogą być osoby które posiadają:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • zaświadczenie o niekaralności

Program 

Zakres programowy obejmuje 280 godzin szkolenia w tym 80 godzin zajęć praktycznych w żłobku "Mały Szkrab" lub w Klubie Aktywnego Malucha "Guziczek"

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - liczba godzin: 20

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - liczba godzin: 25

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym,
 • aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego w poszczególnych etapach życia dziecka,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 • mechanizmy rozwoju dziecka.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - liczba godzin: 120

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czyności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne,  plastyczne
 • wprowadzanie dziecka w kulturę,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

4. Kompetencje opiekuna dziecka - liczba godzin: 3

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • podstawy medycyny ratunkowej ( udzielanie dziecku pierwszej pomocy ),
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 • emisja głosu.

5. Praktyki zawodowe - liczba godzin: 80

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 24/2016

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1450 PLN

Czas trwania

280 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice