Cel 

Zapraszamy na kurs "Technika światłowodowa"

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z techniką światłowodową.

Program 

Kurs trwa 8 godzin, a jego program przewiduje część teoretyczną oraz praktyczną.

Teoria:
 Zasada działania światłowodów, pojęcie „modu”,
 Typy włókien oraz kabli światłowodowych i ich zastosowanie,
 Światłowody specjalne, HCS, POF, ZD,
 Parametry włókien optycznych (tłumienność, dyspersja itp.),
 Złącza światłowodowe: typy, charakterystyka, właściwości,
 Podstawy projektowania torów optycznych,
 Diagnostyka toru i sposoby usuwania awarii sieci optycznych,
 Podstawy technologii WDM,
 Ocena jakości toru światłowodowego,
 Zasady bezpiecznej eksploatacji światłowodów (m.in. omówienie zagrożeń pochodzących z niewidzialnych źródeł laserowych – urządzeń aktywnych, urządzeń pomiarowych);

Praktyka:
 Przygotowanie włókien do spawania i klejenia złącz,
 Spawanie włókien optycznych za pomocą spawarki światłowodowej,
 Pomiary włókien światłowodowych (metoda reflektometryczna, transmisyjna oraz VFL) wraz z interpretacją wyników pomiarów,
 Czystość złącz – weryfikowanie czystości czoła feruli złącz światłowodowych za pomocą mikroskopów inspekcyjnych, sposoby czyszczenia złącz.

W czasie trwania kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą i obsługą profesjonalnych spawarek światłowodowych: IFS-10 oraz Fitel s178a

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice